Vi har fått veldig bra oppslutning fra elgjaktlagene. Dette er et unikt prosjekt i norsk sammenheng og det er første gang dette utprøves i så stor målestokk. Jaktlagene har vært positive og leverer til fast hentested. Det er da bare for oss å fylle opp tilhengeren og kjøre elgtarmer og vom hit til frysekontaineren, forklarer HINT-student Lasse Kolås.

Inngår i smårrovvilt-prosjektet som åte

Det var Jakt i Stjørdal som først startet opp med predator-jakta på forhåndsbestemte arter. Helt inntil i fjor ble det hentet grisetarmer fra Nortura. Dette ble så delt ut til alle som ønsket gode reveåter i kommunen. Grisetarmer blir nå erstattet av elgtarmer.

Nå får vi en langt mer naturlig matkilde og vi kan legge dette ut på tidspunkt der rødreven lettere kan bli jaktet på. Pelsen på rødrev er det også interessant å utnytte bedre i vinterhalvåret når denne har høyere kvalitet, sier Lasse Kolås som nå skal ta en bachelor-oppgave på innsamlet materiale fra elgjakta. Han studerer på 4.året utmarksforvaltning på HINT. Kolås forteller at det er åtte samlingsplasser for elgslakt i Stjørdal. Han kjører selv rundt med tilhenger og henter. Nøye notater føres over innsamlet materiale.

Studerer dere hva elgen har spist. Det er ferske saker dere nå fryser ned Kolås.

Nei, elgen vet vi spiser rogn, selje, osp og ung furu. Innhold i magen er ikke så interessant. Dette er derimot meget attraktiv mat for rev, mår, ravn, kråke. Det vil i studien også bli sett på om bestand av hønsefugl vil øke i prosjektet, sier Lasse Kolås. Han viser til et tilsvarende prosjekt i Ogndal.  Også der var det innsamling av elgvom, men i mindre skala. Ogndal vil nå bli referanseområde sett opp mot prosjektet i Stjørdal. At elgforvaltningen på et bredt grunnlag vil legge merke til dette prosjektet tror Kolås det hersker liten tvil om.

Felt mye elg i utmarka

Etter første uka med elgjakt ble det felt 169 elger i Stjørdal.

Vi har i samme periode samlet inn 110 sekker med slakteavfall. Dette er en innsamlingsprosent på 66 %. Alle sekker med slakteavfall er veid, men vi har ikke summert vektene enda. Vi anslår innveid materiale til ca 2250 kg høgenergi slakteavfall som så langt er fjernet fra Stjørdalsskogene, og som nå ligger inne til frys. Dette er vi meget fornøyd med. Vi ønsker å berømme elgjegerne i kommunen for en kjempegod innsats i dette arbeidet.    Fortsatt er det en måned til med elgjakt, slik at vi er spente på å gjøre opp status etter endt jaktsesong. I år må mikkel rev komme på åteplasser for å forsyne seg med godsakene avslutter Lasse Kolås i prosjektet.