Inspirerende, for her ble det skapt mye god politikk som svarer opp regionens utfordringer, sier delegatene.

Toppkandidatene er glade for at partiet vil gi mer til skole og eldreomsorg: - Jeg synes det er strålende at landsmøtet i Arbeiderpartiet har gått lengre enn noen gang i å slå fast viktigheten av god kommuneøkonomi, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Malvik, Ingrid Aune. - Det betyr flere sykehjemsplasser i Malvik kommune.

For på landsmøtet til Ap ble det fredag vedtatt at partiet vil øke overføringene til kommunene og sikre et inntektssystem som gir en rettferdig fordeling og et likeverdig tjenestetilbud mellom kommunene. Videre skal årets skattesvikt i kommunene kompenseres. Det ble vedtatt å gå i dialog med kommunesektoren for å finne løsninger for pensjonskostnader og opparbeidede store premieavvik i kommunene.

Arbeiderpartiet er tydelig på at lærerne ikke mangler kunnskap, men tid, forteller Arbeiderpartiets toppkandidat i Stjørdal Joar Håve. - Vi vil gi mer tid og tillit til alle lærere i Stjørdal. Vi støtter etter og videreutdanning, men nok lærere er viktigst.  Konkret betyr det en bemanningsnorm for grunnskolen. Landsmøte var like tydelige som oss på at en aktiv næringspolitikk er nødvendig for distriktsfylker.

Den største satsinga til Høyre-FrP-regjeringen er skattekutt mener Arbeiderpartiets varaordførerkandidat i Selbu, Sissel Pettersen Uthus. - En god start på livet for våre barn er viktigere enn skattekutt.

Rune Olsø satt i redaksjonskomitéen på landsmøtet. Han forteller at trønderdelegatene har jobbet hardt for å få sine forslag vedtatt: - Arbeiderpartiet har gjort et historisk vedtak på kommuneøkonomien. Dette vil uten tvil bety mye for skolen og eldreomsorgen i kommuner som Stjørdal, Malvik, Meråker og Selbu ved siden av Tydal og Frosta.

Arbeiderpartiet vedtok også: «En sterk og god distriktspolitikk er også en god økonomisk politikk, og satsing på gründere, teknologi og utdanning må bære preg av dette. Arbeiderpartiet vil ha en aktiv næringspolitikk som legger til rette for framtidens næringsliv i hele landet.»

Dette er et viktig vedtak for Meråker. En god kommuneøkonomi sikrer velferdstilbudet, men vi trenger en aktiv næringspolitikk forteller ordførerkandidaten til Meråker Arbeiderparti, Torfinn Krogstad. - Jeg har jobbet  for å få fram at distriktspolitikk også er næringspolitikk, og jeg er veldig fornøyd med resultatet, sier han.

Konsekvensen av skattekutt er slitte skolebygg, lærere med mindre tid til hver elev, og færre barnehageplasser, sier Malviks Ingrid Aune. – Kutt på kommunebudsjettet rammer alle. Når det ikke satses nok på eldreomsorgen, så merkes det av både eldre og deres familier. Derfor er jeg kjempeglad for det vi har fått til på landsmøtet, sier hun.

Kommunereformen:

Må være valgfritt!

Varaordførerkandidat Sissel P. Uthus fra Selbu er glad for landsmøtes klargjøring av linje i kommunereformen.

Sissel P. Uthus: - For meg er det viktig at Ap nå har stadfestet en gang for alle at det skal være en reell frihet for den enkelte kommune i spørsmålet om kommunesammenslåing. Partileder Jonas Gahr Støre presiserte at alle kommuner skal ha samme typer oppgaver. Det skal ikke være A- og B-kommuner. Det skal heller ikke være slik at kommuner som velger å bestå,  skal straffes i inntektssystemet.

- Dette er et svært viktig poeng, sier Joar Håve i en kommentar: - Ap er for en gjennomgang av kommunestrukturen, men man skal ikke ta avgjørelser på grunnlag av frykt for sanksjoner.  Kommunene i Værnesregionen har utviklet et godt samarbeid. Her er det oppnådd gode resultater med styrking av fagmiljøene. Det gode samarbeidet mellom kommunene vil fortsette i neste kommunestyreperiode med Ap ved rattet, sier Joar Håve.