En ny undersøkelse viser at 1 av 5 nordmenn over 30 år aldri har testet kolesterolet og 73 prosent aner ikke hvor høyt kolesterolnivå de selv har. I Boots apotek er vi derfor glade for å være med å sette fokus på hjertesunne levevaner og kunne bidra til at flere mennesker på en enkel måte kan bli kjent med sitt kolesterolnivå.

- I fjor var det 25 000 kunder innom våre apotek og fikk målt sitt kolesterol. Vi har helsepersonell som har fått opplæring og er trenet i å gjennomføre både målinger av kolesterol og kundesamtaler om hjertesunne levevaner. Det er nemlig mange ting du selv kan gjøre for å påvirke risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom.  Med bedre informasjon om hjertesunne levevaner, kan du selv ta et aktivt valg om en sunnere hjertehelse, sier farmasøyt og fagsjef Kjersti W. Garstad i Boots apotek.

Apparatet måler totalkolesterol, en av flere komponenter i en såkalt lipidprofil. Å måle totalkolesterol gir ikke et komplett bilde, men en pekepinn på hvordan det ligger an, samt at det øker oppmerksomheten om risikofaktorer og betydningen av hjertesunne levevaner.

Ønsker man en lipidprofil (som gir informasjon om sammensetningen av det gode og det dårlige kolesterolet)  må man ta kontakt med fastlegen sin.