– Vi har bygget ned flere hundre institusjonsplasser, og heller satset på å bygge opp bosentra hvor de eldre leier sine egne leiligheter. Det gjør at de eldre får hjelp i hjemmet, framfor å havne på institusjon. Vi tror at det å bo hjemme og å klare seg selv – med den hjelpen de trenger – er det beste for alle parter, sier Lars Erik Nordbotn, fungerende sektorsjef for omsorgstjenestene i Stjørdal kommune til Trønder-Avisa.

Slik er ståa i de nordtrønderske kommunene i Stjørdals-Nytts nedslagsfelt;

Oversikt over antall godkjente institusjonsplasser og andel plasser per 100 innbyggere over 80 år og eldre:

Meråker – 62 – 29,7

Stjørdal – 79 – 9,2

Frosta – 23 – 16,1

Levanger – 98 – 12,0