Mens en av dem jubler, er den andre fortsatt misfornøyd etter ny konklusjon