Flere innbrudd i Stjørdal - satt i sammenheng med biltyveri