Økte priser: Dette koster kollektivtilbudet fra nyttår