Knut Erlend Jegersen

Flere mektige kvinner fra Trøndelag ble gravlagt med kostbare engelske og irske gjenstander som draktspenner, drikkehorn og relikvieskrin.

– Disse gravene representerer noen av de tidligste bevisene for kontakt mellom Norge og De britiske øyene, sier Heen Pettersen. Hennes forskning er omtalt i en artikkel i tidsskriftet Internet Archaelogy.

Gravfunn fra Trøndelag viser at trønderske vikinger deltok på noen av de første langferdene over til De britiske øyer. Stjørdal peker seg ut med den største andelen av funn fra denne perioden.Stjørdalsområdet kan ha hatt en sentral rolle i utrustningen av langferdene for denne delen av Trondheimsfjorden. Samtidig ble gjenstander fra De britiske øyer i norrøne samfunn i Trøndelag brukt som prestisjegjenstander og bevis på velstand og forbindelser over Nordsjøen. Også Oppdal samt Fosen og Overhalla har funnkonsentrasjoner.

Aina Margrethe Heen Pettersen avla i vår sin mastergrad ved NTNU Vitenskapsmuseet på temaet.