Sommerkvelden ble benyttet til et hageparty av Stjørdal Rotary. Avtroppende president, Carl Petter Sakshaug, benyttet anledningen til å takke medlemmene for en aktiv innsats. Han benyttet også anledningen til å utnevne Ivar Furunes, som æresmedlem. Avslutningsvis ønsket Sakshaug at de støttet klubbens nye president Tore Fløan. Dermed fikk Fløan sitt kjede som viser han nå skal lede klubben.