Redd Barna har satt i gang aksjonen for å sette vold og overgrep mot barn på dagsorden. Siden ordførerdugnaden startet i 2009 har 100 ordførere i Norge signert og forplikter seg til å gjøre fem konkrete tiltak for å forbedre forholdene til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep, skriver barnehage.no

Det handler om å

• Snakke med barn for å finne ut hva som skal til for å hjelpe dem ut av voldelige situasjoner.

• Undersøke og eventuelt øke kompetansen innenfor barnevern, helsevesen, skole, SFO og barnehager.

• Iverksette kompetansehevende tiltak dersom det viser seg å være behov for det.

• Lage beredskapsplaner i alle barnehager og skoler for situasjoner der det er mistanke om at barn er utsatt for vold eller overgrep.

Redd Barna arrangerer nå to forstyrringsuker hvor flere ordførere i kommuner som ikke har signert vil bli kontaktet med oppfordring om å bli med på dugnaden. I tillegg vil flere av kommunene som har signert bli kontaktet for å forhøre seg om hvordan det går med arbeidet.

– Redd Barna er glade for at det ser ut som ordførerne tar denne dugnaden på alvor. De har satt i gang konkrete tiltak mot. Kompetanseheving er svært viktig, for både å forebygge, avdekke og behandle vold og overgrep mot barn og unge, sier Zoë Øiestad, Redd Barnas rådgiver på vold og seksuelle overgrep til organisasjonens nettside.