Totalt skal Statens vegvesen legge ny asfalt på 32 mil med riks- og fylkesveg i Trøndelag til sommeren. Noen av disse milene er i Værnesregionen.

E6 som er hovedveien gjennom vår region skal få ny asfalt på fire strekninger i Værnes-kommunene. Det er 2,5 kilometer i begge kjøreretninger fra vekstasjonen i Malvik til avkjøringen til Storsand, det er en kilometer i tilknytning til Værnestunnelen og det er 3,5 kilometer fra Forbordsmyra til Svemarka.

E14 får 3,8 kilometer med ny asfalt, fra Gudå til avkjøringen til Fagerlia.

Fylkesveg 705 blir også tilgodesett med fire strekninger med ny asfalt. Det er 5 kilometer fra Tømra til Garberg Bru, 3,3 kilometer fra Garberg bru til Bell, det er 5 kilometer fra Vesingbekk bru til Gjetneset og det er 309 meter fra Gevingåsen til Hell bru.

Det blir også lagt ny asfalt gjennom Frostaporten på fylkesveg 753, og gamle E6 gjennom Malvik får også strekninger med ny asfalt. Det gjelder gang- og sykkelvegen ved Saksvik og på strekningen fra Malvik setnrum til Haugan. I tillegg asfalteres vegen på strekningen fra Vikhov til Storsand, fra Midtsand til Hommelvik og fra Muruvik til Gevingåsen.

Fylkesveg 6794 i Stjørdal får ny asfalt på hele 6,4 kilometer fra Hofstad-krysset på E14 til Rømo-krysset i Skjelstadmark.

Til slutt blir det også ny asfalt på fylkesveg 6804, bedre kjent som Ringvegen i Stjørdal, på en 1,3 kilometer lang strekning fra Husbymyra til Stokkan ungdomsskole.