Av de totalt 50 kjøretøyene som passerte kontrollplassen, ble 15 tungbiler kontrollert. Fire av sjåførene endte opp med bruksforbud, mens to hadde tekniske mangler.

Kontroll-leder Nina Pedersen opplyser at dagen hadde noe variert innhold, men at ingen av vogntogene hadde overlast.

Blant de fire vogntogene som endte opp med bruksforbud, er det en fører som hadde utløpet førerrett, men vedkommende ordnet opp på stedet. En annen sjåfør fikk bruksforbud på lastsikringen, og måtte sikre lasten bedre før han kunne kjøre videre.

En annen måtte fjerne unødige ting i frontruten, mens en siste fikk bruksforbud på grunn av kraftig avrenning av fiskelasten han fraktet.

To førere fikk utstedt tekniske kontrollsedler, og fikk beskjed om å få godkjent manglene på en godkjent verksted.

Et utenlandsk vogntog unnlot å kjøre inn til den skiltede kontrollen.