STJØRDAL: I dag ankom tre store militære transportfly med 100 amerikanske "HV-soldater" fra United States National Guard (USNG) i Minnesota. Tilbake til USA tar de med seg over hundre HV-ungdommer og HV-soldater fra hele landet.

I år gjennomføres den 42. årlige utvekslingen mellom det norske Heimevernet (HV) og USNG fra staten Minnesota. Cirka 100 norske HV-ungdommer og innsatsstyrkesoldater har reist til Camp Ripley i Minnesota i USA, mens altså et tilsvarende antall amerikanske soldater har kommet motsatt vei til Værnes.

Utvekslingen er kommet i stand først og fremst for å gi deltakerne fra våre to land flere militære kunnskaper, men også for at de skal få stifte nærmere bekjentskap med personell i de respektive "søsterorganisasjonene" på begge sidene av Atlanterhavet og bli kjent med lokal kultur. Heimevernsungdommene er "ikke-stridende" og gjennomfører et kurs i vinteroverlevelse, mens soldatene fra HVs lokale innsatsstyrker gis en skarpere militær utdanning.

- Nå skal amerikanerne få lov til å komme i orden og gjøre seg klar til to uker med trening og kulturelle opplevelser i Trøndelag. - Dette har vi gledet oss til og planlagt veldig lenge. Nå er vi i gang, smiler en strålende fornøyd sjef i Heimevernet i Midt-Norge, oberst Ebbe Deraas.