- HellRX har på det sterkeste blitt anmodet om å fornye fasilitetene for race-control, som for tiden ikke tilfredsstiller kravene for et verdensmesterskap, verken sikkerhetsmessig eller estetisk, skriver Harald Lauritzen i HellRX i en søknad om kommunal kausjon.

Kostnadene med nytt tårn, inkludert oppsett, beløper seg til 1,6 millioner kroner pluss moms. I tillegg bør HellRX investere i 130 meters forlengelse av sikkerhetsmur og gjerde på startlangsiden. Dette er beregnet å koste 500.000 kroner.

HellRX jobber for å få skaffet statlige midler til finansiering av disse investeringene, men det tar uansett tid å få utløst.

- Det gjør at disse investeringene ikke kan realiseres i 2019 uten ved låneopptak i bank, skriver Lauritzen og søker Stjørdal kommune om å stille kausjon for låneopptaket på 2,1 millioner kroner. I sin innstilling til formannskapet går rådmannen inn for at kommunen er positiv til dette.

HellRX har også ytterligere planer om investeringer på Lånkebanen i forbindelse med VM i rallycross de kommende årene. Totalt er det en investeringsplan som summerer seg til 6,85 millioner de kommende tre årene. I tillegg til nytt tårn og sikkerhetsgjerde, inneholder den planen tilrettelegging av handikapområde, toalett- og dusjløsning i depotområde, utvidelse av tribuneområde, vann og avløp til fremtidig depot og kjørevei mellom bane og fremtidig depot.