På dagtid torsdag gjennomførte Statens vegvesen trafikkkontroll ved Gevingåsen. Totalt 30 tunge kjøretøy ble kontrollert underveis.

Kontrollen medførte blant annet fem kjøreforbud, to bilbeltegebyr, ett øvrig gebyr og syv tekniske mangler.

- Tekniske mangler på brems, lys og sprukken ramme, skriver kontrolleder Nina Pedersen i en kontrollrapport.

Manglet dokumenter for å frakte sprengstoff

Under kontrollen ble det utstedt tre anmeldelser. Et kjøretøy som fraktet farlig gods ble anmeldt da føreren ikke hadde med dokumentene som var påbudt for frakting av godset.

- ADR = Farlig gods. Farlig gods er materialer eller gjenstander med farlige egenskaper som hvis ikke de blir kontrollert, kan utgjøre en potensiell fare for menneskers helse og sikkerhet, infrastruktur og deres kjøretøy, forklarer kontrolleder Nina Pedersen i en kontrollrapport.

Hun forteller videre det er spesielt viktig å ha en profesjonell holdning til å drive med slik type transport.

- Ved skader på kjøretøy eller lignende, er det alfa omega for blant annet brannvesenet at de vet hvor mye av dens stoff, hvilket stoff det gjelder etc.

Ved siden av ADR-kjøretøyet ble det utstedt to andre anmeldelser. En transportør ble anmeldt da vedkommende ikke hadde påbudt godsløyve. En annen ble anmeldt da det var ikke var en tilkoblet lyskontakt.