- Få vekk unødvendig skog slik at innbyggerne og besøkende kan se mer av den flotte bygda, utfordres det.

På kommunens hjemmesider bes grunn- og skogeiere hogge og rydde på sine eiendommer.

Også på kommunal grunn inviteres det til ryddedugnad.

- Rydd hos kommunen

På kommunal grunn kan det nemlig også være behov for å fjerne trær og annet.

Naboer som kan tenke seg å rydde må kontakte kommunen før motorsag eller annen redskap tas i bruk.

På hjemmesidene oppfordrer Tydal kommune til følgende:

- Vi håper mange vil delta i dugnaden for å gjøre bygda vår vakrere!