- Vi trives med sau. Nå har vi 80 vinterforet, men planen er litt flere, sier Ola Morten Græsli.

- Vi har godt beite i Hyllingen. Den store utfordringen er rovdyr som plutselig dreper. I år er kun det andre året etter 2013 da vi tok over gården som bjørn ikke dreper i saueflokken vår, sier han.

Græsli rister pellets i ei bøtte. Sauene springer til ham og kona Marthe, og barna Elin, Ingrid og Kjersti.

Det klinger i sauebjellene på gården i Gressli i Tydal. Noen få av sauene og lammene beiter på innmarka. Sau og samdrift med en nabogård om melkeproduksjon er selve livsgrunnlaget. Marthe arbeider utenfor gården som lærer. De driver et «Inn på tunet-prosjekt», og selger kjøttprodukter fra villsau, ull, og noen griser direkte.

Sauen Kompis blir gjerne med på et bilde sammen med fra v. Elin, Ola Morten, Marthe, Ingrid og Kjersti Græsli på gården deres i Gressli i Tydal.

Flere produksjoner

- Vi lytter til regjeringen, og satser på flere produksjoner, sier Græsli.

- Halvparten av besetningen vår er villsau. Vi leverer dem til Røros Mat, og får i retur ferdige produkter som vi selger som gårdsmat. Det gir bedre inntjening, men mer arbeid, legger han til.

Lønnsomheten er lav både for melk og sau.

- Jeg har mer enn fulltidsjobb, men det blir dårlig timebetaling, sier bonden som tidligere var en av landets beste kombinertutøvere.

Han trives med å arbeide med sau og ku, men mener økt lønnsomhet er viktig for å opprettholde matproduksjonen i Tydal, og Norge.

Dyr på vinteropphold

Kårfolket Lars og Ingunn Græsli har om sommeren mange ulike dyr på Brekka Bygdetun.

- Alle har vi på gården resten av året. Da blir det omkring 170 dyr i driftsbygningen, sier Ola Morten Græsli.

Før kulda siger inn er gården rett og slett en boltreplass for mange firbente med flere innhengninger rundt husene.

Mohairgeiter har utsiktsplass ved flaggstanga. To moskusender tasser rundt, og er egentlig ganske nysgjerrige. En påfugl kan vise sin fargeprakt.

Svarte minigriser har sitt eget tilholdssted. Mens lama og alpakka kjemper litt vennskapelig med sauer og lam om godbitene når familien frister med kraftforpellets.

Sauene trives sammen med lama og alpakka på gården til fra v. Ola Morten, Elin, Ingrid, Marthe og Kjersti Græsli.

To værer

Aller raskest når de hører at godbiter danser i bøtta, er en hvit vær og en villsauvær. De to styrter til med rester av blad og kvister i ulla.

Græsli forteller at de to er gode venner. Det er de etter at utesesongen starter med våroppgjør om hvem som er sterkest. En vinner, og så går værene helt greit sammen.

I år går familien etter klangen fra bjellene når de ser til sauene.

- Da er det trivelig når vi finner dem. Det var trist i 2019 med åtte voksne og 18 lam revet i hjel av bjørn. Usikkerheten for at rovdyr er der hele tida. Men beiteforholdene er gode, og vi satser på flere sauer på gården, sier Græsli.