Jacob Nicolay har fått sving på kule-teknikken

foto