Politiet fant en betydelig mengde videomateriale fra den siktede kommuneoverlegens legekontor