Torsdag morgen klokken 09.00 var retten satt. I løpet av første dag i retten, onsdag 2. mars, gikk på de tiltaltes og andre vitneforklaringer.

I rettens andre dag var det den fornærmede i saken, som er mindreårig, som startet med å forklare seg for retten.

– Jeg og kompisene mine var på vei til Kimen, vi skulle kjøpe drikke og dro innom Mega på Torgkvartalet. Vi så en svart bil som fulgte etter oss, men da vi kom ut fant vi ikke bilen.

Videre forklarer fornærmede at den ene tiltalte kom bort og sa; "Hadde jeg ikke gitt deg en advarsel".

– Han tok tak i jakken min og bar meg til Kimen. Jeg visste ikke hva jeg hadde gjort eller hvem jeg skulle si unnskyld til. Han slo meg et slag i nesen, forklarer fornærmede.

Fornærmede meddeler videre til retten at han beklaget seg overfor den ansatte på Kimen, men at han ikke forsto hvorfor eller hva han hadde gjort den aktuelle dagen. Utenfor kulturhuset skal fornærmede forklare at en av de tiltalte ha "sparket meg bak og ba meg dra hjem".

– Jeg løp videre til Halsen barneskole og ringte noen i Trondheim, men de turte ikke komme når jeg hadde blitt banket. De var redde fordi alle de dumme tingene jeg, eller vi, gjør på Stjørdal.

Innbruddet

Første dag i retten, onsdag 2. mars, ble det fortalt om en hendelse hvor fornærmede og andre skal ha brutt seg inn hos en familie og tatt kvelertak på et barn. Dette mener fornærmede i saken at han ikke har tatt del i, men skal være noe av årsaken til konflikten.

– Det var ikke meg, forklarte fornærmede.

Videre bekrefter fornærmede at det var han selv som tok kontakt med de tiltalte etter hendelsen. Bakgrunnen for møte var å "ordne opp".

– Vi ble enige om at det ikke skulle gjøres mer galt. Jeg tok kontakt fordi kompisene mine var redde, de turte ikke gå ut av huset. Vi snakket ikke om hendelsen, bare veien videre.

Aktor Ole Andreas Aftret. Foto: Guro Storli Aune

Aktor i saken, Ole Andreas Aftret, stilte spørsmål til fornærmede om hvordan situasjonen er nå etter hendelsen. Til dette kunne fornærmede forklare at det gikk bedre med alt og at han har klart å holde seg unna bråk.

En av de tiltalte sin forsvarer, Tove Jensen Røddesnes, stilte spørsmål rundt vitneavhør som ble fortatt etter hendelsen ved Kimen den aktuelle dagen hvor fornærmede skal ha forklart at de tiltalte skal ha truet med å drepe ham og familien.

– Når jeg sa dette var det ikke dem. Jeg ble truet av de samme folkene i sommerferien, men det var ikke *tiltalte*.

Fornærmede sier videre til forsvarer at vedkommende er kjent med at det har vært flere hendelser rundt Kimen og innrømmer for å ha "gjort mye dumt, ringt politiet og banket folk." Dette i tillegg til to utestengelser fra to aktuelle steder i sentrum.

– En knoke som traff hodet

Innen klokken 12.00 hadde tre vitner vært i vitneboksen. En av de er jevnaldret med fornærmede og var til stede da hendelsen skal ha utspilt seg. Forklaringen hans av hendelsen er lik fornærmedes, også han beskriver et slag som den tiltalte mannen skal ha nektet for har skjedd.

– Jeg hørte det var et slag. Det høres ut som en knoke som traff hodet. En slags dunkelyd. Det er en lyd jeg har hørt før, forklarte vitnet.

Aktor stilte videre spørsmål om vitnet kunne si noe om hvorfor han tror hendelsen kan ha utspilt seg den aktuelle dagen. Til dette bekrefter vitnet, på lik linje som fornærmede, at det ikke hadde skjedd noe spesielt den aktuelle dagen, men at det kunne være knyttet til tidligere hendelser.

– Det var mye som skjedde tidligere i sommer. Det har skjedd mye, sa han.

Videre kunne vitnet forklare at han kjente til de to tiltalte fra tidligere og bekrefter at også han møtte de to mennene etter hendelsen.

– Jeg ble med og det var bare snakk om hvordan det gikk og det var ingenting galt.

Aktor ville videre vite om dialogen som har vært mellom partene har hjulpet vitnet. Til dette kunne vedkommende forklare at det har vært en motivasjon i positiv forstand.

Smugles ut

Et annet vitne som selv bevitnet deler av hendelsen den aktuelle datoen forklarte at han selv, etter oppfordring via media og kulturhuset, tilbrakte mer tid på Kimen for å følge litt ekstra med.

Den aktuelle dagen der hendelsen fant sted skal vitne ha observert det han refererer til som følgende:

– Jeg ser to jenter som jeg tolker som redde og legger merke til at ansatte blir med de i heisen ned. Min tolkning var at de skulle smugles ut. Etter kontakt med ansatt får jeg bekreftet dette. Han sier til meg på en kjekk måte at han har så god kommunikasjon at han har kontroll, og man trenger ikke hjelpe til. Mulig han tror han gjør en god jobb ved å smugle ut unge jenter i en parkeringskjeller, men det skal ikke være slik. Da er vi på feil spor, forklarte vitnet.

Vedkommende skal videre ha observert de to tiltalte komme gående med fornærmede mellom seg i det han omtaler som "vergegrep". Et grep vitne selv skal ha brukt flere ganger i sitt tidligere arbeid.

Aktor stilte spørsmål til hvorvidt vitnet kunne se sinnstilstanden til fornærmede, og til dette svarte han at fornærmede gråt. Videre ble det stilt spørsmål om hvorfor vedkommende ikke så det som nødvendig å kontakte politiet, til dette svarte han at han ikke så noe grunn til det.

– Jeg har hatt en fryktelig frustrasjon over det som har skjedd. Så jeg gjorde meg ikke mer tanker rundt det. For meg var det kanskje på tide å si unnskyld, forklarte vitnet.

– Unnskyld for hva? spurte aktor.

– Det ble leid inn ekstra vakter, folk har blitt sykemeldt og terrorisert de siste ukene eller månedene.  Forsvaret stilte tilleggsspørsmål til vitnet om hvis tiltalte ikke hadde gjort noe, om vitnet ville gjort det. Til dette svarte vitnet følgende;

– Det er nok mulig jeg ville gjort det, ja.

Sykemeldinger, foregående hendelser og problematikken rundt Kimen blir senere i rettssaken bekreftet av et annet vitne.

Gråtkvalt i vitneboksen 

Et av de siste vitnene ut i saken var sterkt berørt av hendelsene som skal ha utspilt seg fra sommeren 2021 i og rundt Kimen kulturhus. Gråtkvalt fortalte vedkommende om enkelte av hendelsene.

Den aktuelle ungdomsgjengen, som ble referert til i vitneavhør onsdag morgen i første dag av rettssaken, skulle ha tatt seg inn hos vitnet og angrepet barnet ifølge vitnet. Under spørsmål fra aktor ble det avklart at fornærmede i saken ikke skal ha tatt del i den hendelsen.

Vitnet fortalte om flere ulike hendelser hvor fornærmede skal ha vært involvert, som har påvirket familiens hverdag i negativ forstand ved at barnet både har vært svært stresset, følt seg truet og kontrollert, noe vitnet også opplevde den aktuelle dagen da en ansatt ved Kimen måtte "smugle" barnet bort fra stedet.

I retten kommer det frem at den alvorligste hendelsen skal ha blitt anmeldt, men henlagt. Dette skal noen nærstående av en av de siktede ha vært klar over før den aktuelle hendelsen.

Vitnets forklaring er noe forsvaret dro frem under prosedyren av saken.

Aktor la ned påstand om straffeutmåling for de to tiltalte mennene til 30 og 15 dagers ubetinget fengsel etter straffelovens paragraf 271, i tillegg til erstatningskrav.

Forsvaret ønsker sine klienter frifunnet eller dømt etter laveste nivå under samme paragraf.