Innen midten av juli skal 80 flyktninger ha fått sin egen bolig: Ber om hjelp for å bosette flere

foto