Råning, full på byen og bar-bråk: Dette skjedde i natt