Røykdykkere gikk inn i bolig etter melding om røyk

foto