- Uten SIO ville det blitt underskudd på 2,7 millioner. Det måtte kommune ha dekket med penger fra disposisjonsfondet, skriver tidligere kommunedirektør i Selbu kommune, Geir Håvard Medbust, i «Årsrapport 2021» om driften av kommunen. Statens forsøk med pleie-og omsorgstjenester (SIO) skal avsluttes. Men for Selbu ble det statstilskudd i fjor som sørget for at sparegrisen fikk nye 14,4 millioner kroner. Fra litt over fem millioner kroner i 2015 har disposisjonsfondet vokst og ved årsskiftet inneholdt den 45,5 millioner kroner.

Selbu fylte på disposisjonfondet som har vokst mye fra 2015. Penger til andre formål har kommunen også satt av. Foto: Skjermdump, Årsrapport 2021, Selbu kommune.

Et år «mot normalt»

Medbust beskriver fjoråret som et unormalt driftsår. Selv om Selbu ikke ble særlig preget satte pandemien sitt preg på hverdagen, og strenge krav til daglig drift.

- For å legge til rette for gode og sikre tjenester er det lagt ned en formidabel innsats i organisasjonen, legger Medbust til.

Året 2021 ble hele driftsår med nytt sykehjem, en skole nedlagt, og bygging av ungdomsskole. Til tross for krevende oppgaver ga fjoråret et godt driftsresultat, og ikke minst styrket handlingsrom.

Overskudd med SIO

Med SIO-bidraget ble netto driftsresultat på 21,3 millioner kroner. Av dette skal 6,9 millioner skal brukes, og 14,4 millioner kroner avsettes til disposisjonsfond.

I årsrapporten karakteriseres fjorårsresultatet som meget godt. Det vil forsterke handlingsrommet, og gi et robust grunnlag for videre arbeid med bærekraftig økonomisk utvikling.

Årsrapporten for 2021 skal nå behandles av lokalpolitikerne i Selbu.