– Jeg kan bekrefte at det er dokumentert at to rein er tatt av ulv, og at det er gitt skadefellingstillatelse på ulven, sier Ivar Rimul, rovviltkontakt for Statens naturoppsyn i Stjørdal.

Reinkadavrene ble funnet av reindriften på søndag, ved Ertsgårdsfjellet, vest for Ytteråsen i Elvran.

– Reindriften søkte da om skadefellingstillatelse til Statsforvalteren, som ble gitt, sier Rimul.

Foto: Privat

Det kommunale fellingslaget har nå startet jakten på ulven.

Rimul er selv ikke en del av fellingslaget, og ønsker derfor ikke å uttale seg om selve jakten.

– Men det har vært kjent ganske lenge at det er ulv i Meråker- og Stjørdalsdalføret. Det er plukket DNA fra denne ulven i Meråker, og vi vet hvilken ulv det er snakk om. Det er en hannulv som har kommet over fra Sverige. Den ble sett i Åre i desember, sier Rimul.