Det kommer frem i en pressemelding sendt ut fra Coop Midt-Norge.

Kunder og ansatte brettet ermene opp, og ryddet vekk så mye forsøpling som mulig. Linda Vikvald, butikksjef ved Extra Skatval, er kjempefornøyd med innsatsen.

– Dette er kanskje årets viktigste dugnad. Ryddeaksjonen ble en stor suksess. Det er lett å gå forbi søppel der du ferdes og tenke at dette er noen andres ansvar, men dette viser hva vi kan klare når vi virkelig går inn for det, sier Vikvald.

Felles ansvar

På landsbasis deltok 200 butikker, og alle som deltok fikk gratis ryddeutstyr.

Det ble det satt ut kontainere fra Norsk Gjenvinning ved samtlige av de deltakende butikkene, og hansker og sekker ble revet bort.

Ifølge tall fra Norsk Gjenvinning ble det 36 tonn med søppel ryddet over hele landet gjennom aksjonen.

– Forsøpling i naturen er noe som angår oss alle. Da er det fint å se at våre kunder, som også er våre medeiere, og naboer generelt vil stå sammen med oss for å ta ansvar. Det var kanskje et lite bidrag i den store sammenhengen, men utgjør en viktig og synlig forskjell for lokalmiljøet, sier butikksjefen.

Rydde aksjonen ble arrangert i nært samarbeid med Norsk Gjenvinning, som både sørget for å registrere og behandle avfallet på en ordentlig måte.

Mindre plast

Målet for aksjonen, ved siden av ryddingen var at folk skulle bli mer bevisste og oppmerksom på omfanget av problemet. Men ryddeaksjoner alene er ikke nok, det er viseadministrerende direktør i Coop Midt-Norge, Bjørn Vik-Mo, veldig klar på.

– Det viktigste tiltaket er å forebygge videre forsøpling. Vi jobber på flere fronter når det gjelder denne problemstillingen, og et av målene er å fjerne all unødvendig emballasje fra butikkene våre. Ett av tiltakene er å gå over fra plastbeger til papp-emballasje med plastfilm på ferske bær. Dette har alene gitt 77 tonn lavere plastforbruk, sier Vik-Mo.