Tatt uten førerkort, så fikk politiet mistanke om rus