Hele styret har trukket seg. Avlyser Selbumessa en måned før start

foto