Pål har håvet inn store mengder laks - en gang så mye at han ble mistenkt for garnfiske