Nemda ble lagt ned for nærmere 30 år siden. Nå vurderes det om en ny skal opprettes