Da rettes fokuset på jobb og pensjon - hvordan kan dagens seniorer velge å kombinere jobb og pensjon, og hva denne fleksibiliteten betyr for det norske arbeidslivet?

Det handler om fremtidsvisjoner for norsk arbeidsliv; Hvordan jobber  virksomheter som har lykkes i sitt arbeid med en aktiv seniorpolitikk? Hvem er den nye alderspensjonisten?

Konferansen støtter opp om arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv, og bak IA-avtalen står LO, YS, Unio, KS, NITO, Akademikerne, NHO, Virke, Spekter, Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet.