Knut Erlend Jegersen

Dette er sjeldne oaser i landskapet. De dannes når elva lager nye løp på flate elvestrekninger. De avsnørte elveløpene har et rikt dyre- og planteliv. Kroksjøer vil naturlig gro igjen over tid. På grunn av elveforbygninger og andre flomdempende tiltak dannes det få nye kroksjøer i dag. De er derfor en naturtype som står i fare for å forsvinne. Kroksjøer karakteriseres som en sterk truet naturtype.

Vitenskapsmuseet i Trondheim vil i august besøke noen slike kroksjøer i Nord-Trøndelag for å skaffe mer kunnskap om livet i disse frodige leveområdene. Resultatet fra undersøkelsene vil være klart i 2015.

Dette melder Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.​​