Fylkesleder Magnus Kjøraas har en påminnelse før aksjonsdagen søndag 19. oktober: - Ta ut kontanter!