Aksjonerte mot bolig: Beslagla flere ulovlige skytevåpen i bopel