Tida med lave renter kan være forbi, og det i en god stund framover, ifølge DNB.

– Det har sammenheng med vår tro på at den underliggende prisveksten etablerer seg på et høyere nivå enn 2 prosent, skriver DNB Markets i årets rapport om økonomiske utsikter.

DNB viser til at Norges Bank har måttet tråkke hardere på bremsen enn forventet for å oppnå den ønskede nedkjølingen av økonomien. I fjor økte banken styringsrenta fra 0,5 til 2,75 prosent.

Største lønnsvekst på 15 år

Samtidig kan årets lønnsvekst bli den største på 15 år, spår storbanken, som anslår en økning på 4,8 prosent i årets lønnsoppgjør.

Men årets lønnsoppgjør vil bli mer komplisert enn vanlig, tror DNB.

– Økonomien er nær et vendepunkt og det er store forskjeller i de økonomiske utsiktene for ulike bedrifter, påpeker banken.

DNB spår samtidig at prisveksten vil bli på 4,6 prosent. Får banken rett i sine spådommer, vil det bety at norske arbeidstakere kan vente seg en reallønnsøkning i år.

Tærte på sparepengene

Samtidig var veksten i økonomien sterkere enn ventet i fjor.

Forbrukerne var nemlig ivrige etter å ta igjen det tapte da hverdagen kom tilbake til normalen etter pandemien, og etterspørselen holdt seg godt oppe trass i økte priser på strøm og mat og høyere renter, framholder DNB.

– Husholdningene i land som USA og Norge tærte villig på sine uvanlig store sparebuffere for å opprettholde forbruksveksten, heter det i rapporten.

Likevel dalte både forbruket og den økonomiske veksten i fjor.

Mild nedgang

Og nedgangen vil fortsette i år, spår DNB.

– Den økonomiske veksten, som sakket av på tampen av 2022, vil i de vestlige økonomiene vi følger, trolig gå over i stagnasjon eller mild nedgang i år. Det er husholdningenes etterspørsel som nå ser ut til å dale, heter det i rapporten.

Det vil medføre at fastlands-BNP faller i første halvår, mener DNB, som særlig viser til at boliginvesteringene allerede faller klart og trolig vil forbli svake ettersom det er blitt mye dyrere å ta opp boliglån.

Forbruket svekkes

Også det private forbruket, en vesentlig del av den totale etterspørselen i rike økonomier, vil trolig svekke seg i år, mener banken.

– Kjøpekraften trekkes ned av prisveksten, som fortsatt er høyere enn lønnsveksten, og sparebufferne er ikke like rikelige som for ett år siden. Kjøpekraften trekkes dessuten ned av markert høyere renter, heter det i rapporten.

– Et godt lønnsoppgjør bidrar etter hvert til å snu denne utviklingen, men i årene som kommer, venter vi at veksten vil ligge litt under normalen, skriver DNB videre.

Ledigheten vil stige

Men ettersom arbeidsledigheten fortsatt er rekordlav, er det grunn til å vente et moderat heller enn dramatisk fall i forbruket, og dermed også i økonomiene, mener DNBs økonomer.

På sikt vil imidlertid arbeidsmarkedet gradvis svekke seg, spår banken.

– Arbeidsledigheten vil stige til et nivå som er litt høyere enn siste ti års gjennomsnitt, skriver økonomene.

De peker også på at situasjonen setter Norges Bank i en skvis mellom ønsket om å holde inflasjonen nede – og rentene dermed oppe – og målet om fortsatt høy sysselsetting.