Som start på dagens møte fikk formannskapet en omvisning i nybygget som er på 3.600 kvadratmeter og har 1.800 kvadratmeter parkeringskjeller. Omviser var byggeleder Geir Arne Tronseth som startet med kjøkkenet. Der fikk han hjelp av fungerende kjøkkensjef Egil Karlsen som stolt viste fram den nye kapasiteten.

- Vi har fått flotte nye lokaler med moderne induksjonsovner. Det gir oss muligheter til å øke produksjonen for å bistå andre som måtte ønsker vår hjelp. Nå har vi fremtidsrettede lokaler som gir oss all mulighet til å dyrke vår yrkesstolthet. Gode måltider er helt avgjørende for livskvaliteten, sier Egil Karlsen.

Geir Arne Tronseth er utleid fra kommunens eiendomsavdeling for å være prosjektleder og byggeombud:

- Med mine 30 år i bransjen er dette et oppdrag som jeg setter stor pris på. Vi er stolte over å levere bygget til rett tid innenfor gitte budsjettrammer, sier Tronseth.

Etter en vandring med mange inntrykk i de nye lokalene fikk formannskapet en orientering av daglig leder Roar Vikvang. Han er opptatt av alle mulighetene som de nye lokalitetene gir for å starte på vegen fram mot arbeidslivet. Den kan være lang, men nå er grunnlaget for å starte bedre enn noen gang.

Ordfører Ivar Vigdenes og resten av formannskapet var veldig godt fornøyd med det de fikk høre og se.

Fides og Stjørdal kommune kan være stolte av et utmerket samarbeid med totalentrepenøren Ruta. Stjørdal kommune ble leid inn som byggherre for hele prosjektet med Geir Arne Tronseth som byggeleder.