Mannen i 60-årene hadde ikke nødvendig dokumentasjon for å innføre disse tablettene til Norge, og det er dette han nå er dømt for. Inntrøndelag tingrett har idømt mannen en bot på 4.000 kroner pluss at de 23 tablettene er inndratt.