- Det var noe helt eget å holde boka i handa, ei bok som du har bidratt til. Da gir det en egen følelse å se det ferdige produktet, sier hun.

Lars Berg supplerer:

- Vi har i grunnen arbeidet med denne boka siden 2014. I begynnelsen deltok Jan Algar Selin aktivt og han bidrar med flere artikler. Så mistet vi dessverre Selin før jul i 2015 og det la en viss demper på arbeidet. Men sist vinter fikk vi kontakt med Arne Gunnar Heggeseth som sa seg villig til å bidra i forhold til bilder og utforming. Sammen med Astrid og Solveig kom han inn som en aktiv kraft. Inger Sofie Steinvikaune har også bidratt. Det samme har Arnfinn Hoff. Jeg er veldig glad for at kvinneperspektivet denne gang er så godt ivaretatt. Utpå våren bestemte vi oss for å satse på å gi ut boka i år, forteller Lars Berg.

 Stjørdal opplevde to avgjørende motorer som ble satt i gang. Det var vedtaket om å bygge Trondheim lufthavn på Værnes. Og det var vedtaket om kommunesammenslåing som førte til en omfattende byggeaktivitet. Fra statlige myndigheter kom utbedringen med ny E6 og E14. Stjørdalshallen ble innviet i april 1965 og rådhuset kort tid etterpå. Stjørdal Gymnas sto ferdig. Fra 1972 kom Trafikklærerskolen. Samtidig opplevde gamle Stjørdal Yrkesskole en rivende utvikling og åpnet sitt nye bygg med besøk av Bjartmar Gjerde i 1975.

 - På skolefronten ble real- og framhaldsskole erstattet først av Halsen ungdomsskole (1970) og Stokken ungdomsskole (1974). Nå var det bare gamle minner igjen fra gymnastikkundervisningen på lørdager i Grustaket. Det var stor aktivitet i idrettsmiljøet på denne tida. Det har vi prøvd å gjenskape, forteller redaksjonen.

- Hvordan blir salget av boka?

- Vi har fått lov til å selge boka i forbindelse med Stjørdal Seniorforums arrangement på onsdag når Torbjørn Skei holder foredrag. Vi stiller opp på Torgkvartalet torsdag og lørdag. Fra mandag vil boka være i salg hos Ark. Dessuten er det bare å ta kontakt med oss i redaksjonen. Vi selger også, sier Alf Erik Albrechtsen som er glad for at prosjektet er kommet i mål.

- Nå har jeg gjort mitt for å omtale historien i Stjørdal. Vi trenger yngre krefter for å skrive om 1980- og 1990-tallet, sier Lars Berg om boken som er usedvanlig godt illustrert.

- Jeg har fått utfolde meg fritt for å illustrere boka. Derfor har vi lagt inn en serie med små illustrasjoner nederst på sidene. Her er det blant annet bilder av mange hus fra Stjørdal, sier Arne Gunnar Heggeseth.

Boka byr også på et møte med dedikerte stjørdalinger som Tor Ragnar Dybwad, Torfinn Gulaker og Arne Bakkvold. Her er omtale av Fritz Thomassen og Arne Adamsen. Boka har et detaljert innholdsregister.

- Vi har opplevd en stor interesse for boka. Svært mange har stilt sine album til disposisjon med klar beskjed "Bare forsyn dere!" Vi opplevde også at enkelte som Sigrid Kaasen Grannes kom i ens ærend til Stjørdal for å levere sitt album, sier Astrid Eriksen Hanssen og Solveig Olafsen Høybakken.

Alle inntekter fra boksalget går til Kreftsaken.