Saken går videre til kommunestyret for behandling 9. november. Dette er en sak der politikerne i Stjørdal skal finne en løsning i forhold til fylkesmannen som har lagt ned innsigelse. Det var full enstemmighet da komite plan behandlet saken tidlig i ettermiddag.

Arealet for forretningsvirksomhet står sentralt i denne saken. Saksbehandler Inger Teodora Kvernø tok opp spørsmål som gesimshøyde for Misjonskirken, bevertning og typer handel.

- Møbler hører hjemme i sentrum. Vi anbefaler å begrense antall forretninger til to og totalt forretningsareal til 8000 kvadratmeter, sa hun.

Høyre Geir Falck Anderssen var fornøyd.

- Jeg er glad for at rådmannen søker en løsning. Vi trenger en ny regulering av arealplanen. Jeg kommer til å gå for rådmannens forslag, sa Anderssen, mens Arbeiderpartiets Torger Størseth lurte på om vedtaket betød to forretninger pluss servering, noe han fikk bekreftet fra plankomiteleder Rolf Charles Berg.

- Jeg liker ikke måten fylkesmannens miljøvernavdeling har opptrådd på. Hva skal Stjørdal gjøre med slike bygg hvis vi ikke får utvikle dem? Dette er en del av sentrum og vi ser en riktig utvikling. Jeg liker ikke fylkesmannens innsigelse og heller ikke hans trussel. Men rådmannens forslag til vedtak er en måte å starte på. Rådmannen har gjort en god jobb med dette. Det er best å gå mot kompromiss. Og det er best at komitéen opptrer enstemmig overfor fylkeskommunen, mente Størseth. Han fikk medhold fra Senterpartiets Rolf Charles Berg som leder komiteen.

- Jeg føler det ganske ubehagelig at fylkesmannen har brukt innsigelsesverktøyet. Vi får denne saken i fleisen igjen om ikke så lenge. Det er ingen god situasjon, men det er viktig å få saken videre. Vi må komme i gang med utvikling av området.

- Jeg er mye enig med lederen. Men det er synd at vi skal krangle med fylkesmannen om et gammelt industribygg som er forskjønnet. Synd vi ikke får forskjønnet det hele når vi først er i gang, mente Fremskrittspartiets Tor Sverre Børseth, før rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.