Stjørdal ungdomsråd hadde sitt første møte mandag 30. august. Der ble Mats Jenssen Matberg valgt til leder, Helene Haugan som nestleder, mens medieansvarlig ble Sondre Sandø Lundemo.

Skal hjelpe til

Heidi Beitland og Kari Christensen er begge veiledere i Stjørdal ungdomsråd. Heidi Beitland er opptatt av å sette fokus på hva ungdomsrådet står for, som er å representere alle ungdommene i kommunen.

- Vår jobb er å hjelpe ungdomsrådet, slik at medlemmene får «verktøy som» de trenger til å fremme sine og ungdomsgruppens meninger om hvordan det er å være ung i Stjørdal. Ungdommene er eksperter på sine liv, hva som er viktig for dem og hva de tenker vil være viktig i utviklingen av Stjørdal, sier Beitland.

Barn og ungdom sin rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovverk. Kommuneloven pålegger alle kommuner å ha et ungdomsråd.

- Viktig ­informasjonskilde

Beitland forteller at ungdomsrådet bidrar til å skape positive ringvirkninger.

- Informasjon om de unges ønsker og behov er avgjørende for at kommunen skal kunne utvikle det beste velferdstilbudet for alle innbyggere. Ungdommen sine uttalelser er en viktig informasjonskilde for kommunens administrasjon og politikere, forteller Beitland.