Onsdag  klokken 09.50 og 12.00 hadde Utrykningspolitiet fartskontroll på Skatval.

Resultatet endte med 23 forenklede forelegg og tre førerkortbeslag.

To av beslagene ble gjort på bakgrunn av prikkbelastning (åtte prikker eller mer i løpet av tre år) og ett beslag på grunn av målt hastighet til 125 km/t.

Sistnevnte ble høyeste målte hastighet under kontrollen.