Hastigheten på bilen til mannen i 50-årene kjørte ble målt til 126 km/t i 70-sonen. Grensen for ubetinget fengsel for å kjøre for fort i 70-sone er i rettspraksis 125 km/t. Dermed må mannen fra Selbu i fengsel i 14 dager.

Han ble fradømt retten til å kjøre bil i 15 måneder, men dømte vedtok ikke dommen. Han tilsto at han kjørte for fort, godtok tilståelsesdom, men benyttet muligheten til å ta betenkningstid om han vil vedta dommen.

Det var under forbikjøring av en lastebil at hastigheten ble målt. Forklaringen om at det var for å inngå kollisjon da en annen bilist bremset ned, ble ikke lagt vekt på av retten.

Som anførte at selbyggen kunne ha latt være å kjøre forbi. Rettspraksis ble lagt til grunn, og straffen ble ubetinget fengsel i 14 dager og tap av retten til å kjøre bil i 15 måneder. Men i 14 dager kan dømte vurdere om han vil vedta straffen.