I kommunestyremøtet mandag kveld vedtok politikerne i Malvik å skjerpe inn tiltakene gjennom å vedta midlertidig forskrift om smitteverntiltak

Tidligere har kommunen vedtatt strenge begrensninger i skjenke- og serveringsbestemmelsene og plikt om munnbindbruk.

Nå skjerpes restriksjonene ytterligere.

Voksne får ikke trene

All idretts- og fritidsaktiviteter for voksne skal stanses.

- Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater, skriver kommunen i en pressmelding mandag kveld.

Unntatt er organisert trening for toppidrettsutøvere.

Påbud om å jobbe hjemmefra

Malvik kommune innfører også påbud om hjemmekontor.

- Arbeidsgivere skal sørge for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.  Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten, skriver de i pressemeldingen.

Må være lojale

Rådmannen i Malvik understreker viktigheten av at innbyggerne i Malvik kommune til enhver tid følger gjeldende forskrifter samt nasjonale og lokale råd.

- Rådmannen understreker viktigheten av at Malviks innbyggere er lojale i forhold til å begrense antall ukentlige sosiale kontakter ut over egen husstand til et minimum og begrense unødige reiser over kommunegrensen i størst mulig grad, heter det i pressemeldingen.