I mars ble Nye Veier ferdig med forskjæringen til Forbordsfjellet på Holan. Nå starter arbeidet med tilsvarende forskjæring i den nordlige enden av tunnelen, i Langsteindalen. Forskjæring vil si at man sprenger bort berg for å få en flat vegg som er høy nok til at man etter hvert kan etablere tunnelåpningen.

Sprengningsarbeidet starter trolig 15. september og vil vare i cirka tre måneder. De to første ukene kan det bli to til tre mindre salver om dagen.

Når hovedsprengningsarbeidene starter opp vil det bli færre og større salver, normalt to til tre salver i uken. Salver kan bli sprengt i tidsrommet fra klokken 09.00 til 20.00, og det kan bli sprengningsarbeid mandag til lørdag.

Hvilken dag salvene skytes vil variere, opplyses det.

Stenger fylkesvei

Når det sprenges, vil fylkesvei 6816, Langsteinvegen, bli stengt i inntil ti minutter. Dette er av sikkerhetsmessige grunner.

Sprengningstidspunktene vil så langt som mulig bli tilpasset rutegående skolebuss slik at denne ikke blir hindret av veistengningene.

Eksisterende skogsveg i området, som enkelte benytter som adkomst til turområde, skal oppgraderes og etter hvert benyttes til massetransport fra tunnel til deponi. I forbindelse med denne oppgraderingen vil vegen være stengt fra uke 36 og fram til jul.

Effektivitet og fremdrift

I forbindelse med dette forkantarbeidet, skal prosjektet også rive ei eldre skogs-/ jakthytta som er i nærområdet. Og så blir det skogrydding, forberedelse av riggområde, flytting av et bekkeløp og opprusting av en skogsvei som skal gjøres om til anleggsvei, samt klargjøring for deponi.

– Det er mye viktig forkantarbeid som skal bli gjort i løpet av høsten. Dette gjør vi for å sikre effektivitet og god framdrift når vi etter hvert kan komme i gang med hovedprosjektet, sier Lars Erik Moe, konstituert prosjektsjef i Nye Veier.