Budbil kjørte inn i parkert campingvogn med sovende personer