Etterforsker tyveri i båt: – Slept på land og renska for utstyr