Legger ned etter 24 års drift: – Selv hvor trist dette måtte være, så anser vi det som riktig