57.000 trøndere står utenfor arbeidslivet, mens det skrikes etter arbeidskraft: – Det kan gjøres mye for å inkludere flere

foto