Bjørn Ove ser på seg som en rettferdig og snill leder. Nylig ansatte han seks nye i selskapet

foto