Vil utbedre stier og ferdselsårer: – Akterutseilt

foto